Om nedskräpning

Visste du att plast är det vanligaste skräpet i våra hav? Forskare tror att det i nuläget finns runt 150 miljoner ton plast i våra hav.

Plastskräpet ställer till stora problem för sjöfåglar, fiskar och marina däggdjur. De kan trassla in sig i det eller missta skräpet för mat. Om utvecklingen fortsätter som nu kommer det att finnas mer plast än fisk i havet år 2050 och 99 procent av alla sjöfåglar kommer att ha ätit plast.

  • Endast 15% av alla världens plastförpackningar återvinns.
  • Nästan hälften av all plast hamnar på soptippar.
  • I Sverige materialåtervinner vi ungefär hälften av alla plastförpackningar. Bättre kan vi!
  • Ett ton hårda plastförpackningar kan återvinnas till över 80 000 blomkrukor. Hur många optimistjollar det skulle kunna bli återstår att se.
  • 80% av skräpet i havet beräknas komma från land. Det mesta är plast.
  • Plasten förs ut till havet med vindar och vatten, och när den väl hamnat i havet är det ingen som städar upp den.
  • Varje år räknas skräp på stränderna i Sverige för att få en bättre bild av vilket skräp som finns i havet.

 

Illustration: TT Nyhetsbyrån Infografik

 

Bäst är om det inte blir något avfall från början…

…till exempel genom att vi använder färre engångsförpackningar. Avfallet som ändå blir ska allra helst återanvändas eller återvinnas. På så sätt kan vi spara på jordens resurser.

Sämst är det om avfallet hamnar som skräp på marken eller i sjöar och hav.
Om det inte går ska avfallet eldas upp eller deponeras på en soptipp. Men det gäller att det görs på ett bra sätt så att inte luft, mark eller vatten förorenas.

Avfallstrappan ger en bra vägledning till hur vi kan tänka kring avfall. Högst upp i trappan är bäst! Illustration: Johnny Dyrander

 

Här är tio i topp från skräpmätningar på stränder vid Kattegatt, Öresund och Östersjön.

1. Plastbitar
2. Cigarettfimpar
3. Plastpåsar
4. Godis- och glasspapper (i plast)
och snabbmatsbehållare
5. Plastbestick och sugrör
6. Plastkapsyler och flasklock
7. Presenningar i plast
8. Övrigt papper
9. Metallkapsyler, lock och
burkringar
10. Kartong

Frågor? Kom i kontakt med oss här