Om projektet

Plastskräp i havet blir optimistjollar

Projektet “Optimist för havet” är ett treårigt samverkansprojekt (2018-2020) som syftar till att synliggöra och minska den marina nedskräpningen samt att visa att marint skräp är en förlorad resurs. Projektet ska dels öka kunskapen om skräp i haven bland barn och vuxna, dels få fler att sluta skräpa ner. För det här är ett miljöproblem som alla kan hjälpa till att lösa.

Inom projektet engageras barn, unga och vuxna i aktiviteter och utbildningar som väcker engagemang och ökar kunskapen om marin nedskräpning. Projektet engagerar även studenter i att på innovativa sätt utveckla optimistjollar av återvunnet marint skräp.

Under sommaren 2018 medverkade Optimist för havet vid åtta stora seglarevent på både öst- och västkusten, däribland Volvo Ocean Race.

Under 2019 kommer optimistjollarna att dyka upp på olika seglingstävlingar runtom i landet där allmänheten får en chans att se dem och ta en provtur.

Optimist för havet pågår även under 2020.

Projektet drivs av Håll Sverige Rent, Sjöräddningssällskapet och Svenska Seglarförbundet med finansiering från Postkodlotteriet.

Här samlas skräp in till projektet under Nordiska Kusträddardagen i Syd-Långö. Foto: Louise Johansson