Om Optimist för havet


Foto: Fredrik Norén

Varför Optimist för havet?

Plast i haven är ett av vår tids största miljöproblem. Våra hav fylls med fem till 13 miljoner ton skräp varje år. En stor del av det skräpet är plastförpackningar som använts en kort stund på land. Vi bygger optimistjollar av insamlad plast från svenska kuster för att visualisera problemets storlek.

 

Vad vi vill

Optimist för havet vill stoppa tillförseln av plast till havet genom att sprida kunskap om problemet och engagera barn och vuxna i lösningarna. Det finns nämligen anledning att vara optimistisk för tillsammans kan vi göra skillnad och rädda haven från plast genom att:

  • Sluta skräpa ner på land och till havs
  • Undvika engångsförpackningar i plast
  • Få fler att göra som du

Den långsiktiga lösningen är att stoppa tillförseln av plast till haven, inte att städa.

 

Mer om Optimist

Projektet “Optimist för havet” är ett treårigt samverkansprojekt (2018-2020) som syftar till att synliggöra och minska den marina nedskräpningen. Projektet ska dels öka kunskapen om skräp i haven bland barn och vuxna, dels få fler att sluta skräpa ner. För det här är ett miljöproblem som alla kan hjälpa till att lösa.

Inom projektet engageras barn, unga och vuxna i marina skräpinsamlingar, aktiviteter och utbildningar som väcker engagemang och ökar kunskapen om marin nedskräpning.

Av det plastskräp som samlas in under kuststädningarna tvättas det som är i tillräckligt gott skick (övrigt återvinns) och skickas in till Chalmers tekniska högskola där båtbyggare och studenter bygger optimistjollar och optimisttillbehör av plastskräpet. Optimistjollarna får symbolisera vår tids största miljöproblem och blir en ingång att samtala om det. Jollarna blir även en symbol för framtidstro för tillsammans kan vi stoppa tillförseln av plast till haven genom att sluta skräpa ner, fundera över våra konsumtionsvanor och påverka andra göra rätt.

Foto: Anders Mikaelsson, SSPA

Bakom projektet står Håll Sverige Rent, Sjöräddningssällskapet och Svenska Seglarförbundet – tre organisationer som delar kärleken till havet. Projektet finansieras av Svenska Postkodlotteriet.

Kom i kontakt med oss här