Om projektet

Plastskräp i havet blir optimistjollar

Projektet “Optimist för havet” är ett treårigt samverkansprojekt (2018-2020) som syftar till att synliggöra och minska den marina nedskräpningen. Projektet ska dels öka kunskapen om skräp i haven bland barn och vuxna, dels få fler att sluta skräpa ner. För det här är ett miljöproblem som alla kan hjälpa till att lösa.

Inom projektet engageras barn, unga och vuxna i marina skräpinsamlingar, aktiviteter och utbildningar som väcker engagemang och ökar kunskapen om marin nedskräpning.

Projektet drivs av Håll Sverige Rent, Sjöräddningssällskapet och Svenska Seglarförbundet med finansiering från Postkodlotteriet.

2018
Under våren 2018 startade insamlingen av marint skräp på västkusten under ledning av en av projektets grundarorganisationer, Sjöräddningssällskapet. Under sommaren 2018 medverkade Optimist för havet vid sex stora seglarevent på både öst- och västkusten, däribland Volvo Ocean Race.

Inom projektet började också Chalmers tekniska högskola i november 2018 att bygga optimistjollar av det återvunna marina skräpet som samlats in. Jollarna byggs för att visualisera hur mycket skräp som faktiskt hamnar i havet och hur fel det är det hamnar där.

2019
Under vår och sommar 2019 kommer optimistjollarna att dyka upp på olika seglingstävlingar runtom i landet där allmänheten får en chans att se dem och ta en provtur. Jollarna kommer även att användas under seglarläger drivna av klubbar som är medlemmar av Svenska Seglarförbundet

2020
Jollarna turnerar runt och används främst för barn och unga i seglarutbildningar.

 

.

Här samlas skräp in till projektet under Nordiska Kusträddardagen i Syd-Långö. Släpet på bilden är Sjöräddnigssällskapets och är ombyggd för att kunna ta emot det marina skräpet. Foto: Louise Johansson