Håll Sverige Rent

Om Håll Sverige Rent

Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet. Håll Sverige Rent (HSR) är en obunden stiftelse som arbetar för att motverka nedskräpning. Håll Sverige Rent mäter skräpet, uppmärksammar problemet, utbildar barn och unga samt driver kampanjer för att stoppa nedskräpningen i havet.

Skräp på land blir skräp i havet. Vi behöver bryta den trenden. Med projektet Optimist för havet vill vi visa hur viktigt det är att våra resurser hamnar rätt. Miljoner ton plast hamnar i våra hav varje år. Genom att bygga optimistjollar av plastskräp från våra stränder vill vi visa vad man kan åstadkomma om man återvinner plasten istället för att låta den hamna i havet.

/ Johanna Ragnartz, VD
Håll Sverige Rent

www.hsr.se