Svenska Seglarförbundet

Om Svenska Seglarförbundet:

Svenska Seglarförbundet (SSF) är anslutet till Svenska Riksidrottsförbundet och är även ett av specialförbunden i Sveriges Olympiska Kommitté. SSF har drygt 100 000 medlemmar. SSF:s verksamhet bedrivs i föreningar, distrikt, klassförbund och är en integrerad del av den svenska idrottsrörelsen.

Genom ”Optimist för havet” vill vi skapa framtidstro om att flödet av plastskräp till havet kan minska och att de unga själva kan vara en del av lösningen genom att helt enkelt inte skräpa ner. Genom att vända oss till barn och unga vuxna ökar chansen till en livslång attityds- och beteendeförändring som förhoppningsvis också förs över till kommande generationer. Vi vill tillsammans med våra medlemmar i klubbar runt om i Sverige ta vårt ansvar för miljön och för vår idrottsarena – våra hav och sjöar.

/Marie Björling Duell
Förbundsdirektör/sportchef,
Svenska Seglarförbundet.

www.ssf.se